Van schade koesteren tot diepgaand restaureren
Restauratoren, collectiebeheerders en onderzoekers over conservatie en restauratie

Tweede internationaal Cores-symposium - Brugge, 25 mei 2018

Wat is schade? Wat doen we met sporen van gebruik, hergebruik of misbruik? Mag een restauratie mooi zijn? Hoe dwingend is reversibiliteit bij een restauratie? Welke waarde geven we aan de historische sensatie van een document?

Deze en andere vragen zijn bekend bij wie vertrouwd is met papieren erfgoed. De antwoorden op deze dilemma’s zijn minder vanzelfsprekend. Restauratoren, collectiebeheerders en onderzoekers benaderen conservatie en restauratie immers vanuit een eigen, vakgerichte aanpak en deze benaderingswijzen gaan wel eens met elkaar in conflict. De voertaal van het congres is Engels.

In dit tweede Cores-symposium staan deze dilemma’s centraal. Restauratoren, collectiebeheerders en onderzoekers geven aan hoe zij met deze dilemma’s omgaan. In de voormiddag gebeurt dit aan de hand van korte referaten, waarna de sprekers in een debat hun standpunten bij elkaar aftoetsen. In de namiddag wordt het concreter: restauratoren die archief, incunabelen en handschriften hebben gerestaureerd|geconserveerd in functie van de internationale tentoonstelling ‘Haute lecture by Colard Mansion: vernieuwing van tekst en beeld in middeleeuws Brugge’ (Groeningemuseum,) lichten hun aanpak toe. Aansluitend wordt de tentoonstelling bezocht.

Een organisatie van

Vlaanderen

In samenwerking met

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen? schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

Copyright © 2016